Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Aktuality Jednotná žádost, CC

Příjem Jednotné žádosti 2022 zahájen

Datum: 7. 4. 2022

Praha 7. dubna 2022 – Počínaje dnešním dnem mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost (JŽ) pro rok 2022. Prostřednictvím tohoto univerzálního formuláře žádají na Přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova (PRV). Řádný termín pro podání JŽ končí v pondělí 16. května.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V RÁMCI PODMÍNEK GREENINGU A EFA PLOCH PRO ROK 2022 PRO POSÍLENÍ POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

Datum: 6. 4. 2022

Na nepříznivý vývoj situace v zemědělství v důsledku ruské invaze na Ukrajinu se Česká republika rozhodla reagovat v rámci mimořádných opatření pro posílení potravinové bezpečnosti. Takový postup umožnilo PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) č. 2022/484.

SZIF přestal posílat platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s.

Datum: 28. 2. 2022

Vážení žadatelé, od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 nezasíláme žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s.

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

Datum: 7. 12. 2021

Praha 6. prosince 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů.

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb

Datum: 14. 10. 2021

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Deklarace chovu koní - dotační rok 2021

Datum: 29. 9. 2021

Celá tisková zpráva SZIF je v příloze. Najdete v ní upozornění na povinnosti, které je zapotřebí splnit u vyjmenovaných podpor.

Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2021 - 2022

Datum: 21. 9. 2021

Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2021 - 2022

Webináře k příjmu Jednotné žádosti 2021 Ústecký a Karlovarský kraj

Datum: 16. 3. 2021

Webináře budou probíhat ve dnech 12. – 14. 4. 2021
Na webináře je nutné se předem registrovat.Registrace probíhá do 6. 4. 2021

Prodloužit termín pro podání Jednotné žádosti za obvyklý termín 15.5.?

Datum: 12. 3. 2021

Vážení kolegové, 

obdržel jsem dotaz z MZE zda jest zapotřebí - v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR - posunout termín podání Žádostí k jednotlivým dotačním titulům za obvyklý termín 15.5.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských p

Datum: 10. 3. 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k novele nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o přímých platbách

Datum: 10. 3. 2021

Dne 23. 12. 2020 bylo ve Sbírce zákonů č. 566/2020 Sb., částce 233, zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2021

Datum: 10. 3. 2021

Směnným kurzem pro výpočet sazeb u dotací, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2021, platí směnný kurz 26,242 CZK/EUR.

Pozvánka na webináře - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2021 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

Datum: 10. 3. 2021

Datum konání: 10., 17., 26., 29., 31. března a 6. dubna 2021 vždy od 9:00 hodin,předpokládaný rozsah 2 hodiny.

Ministr zemědělství schválil sazby přechodných vnitrostátních podpor

Datum: 19. 11. 2020

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil letošní sazby
přechodných vnitrostátních podpor (PVP). Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chov masného skotu a ovcí či koz přes 542 milionů korun.

Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

Datum: 26. 10. 2020

Praha, 26. října 2020 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat zálohové rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) ve výši 70 %. Platby budou následovat hned po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. Letošní sazba je vyšší, než v loňském roce a činí 3 644,19 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2020

Datum: 23. 10. 2020

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb přímých plateb pro rok 2020. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70%.

S vyplácením dotace k Jednotné platbě na plochu (SAPS) začne SZIF 26. října

Datum: 5. 10. 2020

Zemědělci se už brzy dočkají výplaty zálohy k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začne vydávat rozhodnutí k výplatě zálohy 26. října 2020. Stejně jako v minulých letech bude v rámci zálohy vyplaceno 70 procent z celkové částky. Zbývající část peněz zemědělci obdrží prostřednictvím rozhodnutí o doplatku.

Deklarace chovu koní – dotační rok 2020

Datum: 1. 10. 2020

SZIF vydal upozornění pro podávání deklarace chovu koní v roce 2020.

Nezasetí ozimé varianty meziplodin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního ve vyjmenovaných okresech

Datum: 24. 8. 2020

Informace žadatelům, kteří mají povinnost v rámci opatření Greening do 6.9.2020 zasít ozimou variantu meziplodin.

Jak si "stáhnout" podanou jednotnou žádost

Datum: 5. 5. 2020

Postup, jak si stáhnout podanou Jednotnou žádost, potvrzení o podání na SZIF a případně i mapy.

Video návody, jak na Jednotnou žádost a radosti s tím spojené

Datum: 15. 4. 2020

Pokoušeli jsme se zajistit lektora, který by uspořádal webinář k zákresům. Jedná se ale o natolik obsáhlou problematiku, že to vlastně ani není reálné. Ale díky tomu jsme zjistili, že na youtube ministerstva zemědělství jsou zveřejněné videonávody.

Zákresy v LPIS před podáním JŽ

Datum: 8. 4. 2020

Letos to bude všechno složitější. Ale zatím nezoufejte. Pokud to bude jen trochu možné, připravíme další webinář, který by byl zaměřený právě na to, jak ve Farmáři zákresy provádět. Naštěstí na to všechno máme letos o měsíc delší čas. Po velikonocích dáme vědět.

Záznam webináře k Jednotné žádosti

Datum: 8. 4. 2020

Záznam je uložen na youtube.com. Shlédnout ho můžete i přímo zde v příspěvku.

Příjem Jednotné žádosti zahájen

Datum: 8. 4. 2020

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil dnes, 8. dubna,příjem Jednotných žádostí (JŽ) na rok 2020. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá přes 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun. Řádný termín na podávání žádostí je v letošním roce v návaznosti na epidemii COVID-19 prodloužen až do 15. června.

PŘEDDOTAČNÍ WEBINÁŘE - náhradní termíny

Datum: 31. 3. 2020

Technický problém se snad podařilo překonat a tak můžeme nabídnout nové termíny předdotačních webinářů.

PŘEDDOTAČNÍ WEBINÁŘE - odložení termínů konání

Datum: 30. 3. 2020

Bohužel musíme konstatovat, že jakýsi vir, jiný než koronavir, způsobil jisté potíže, kvůli kterým nemůžeme v původně avizovaných termínech webináře k jednotné žádosti uspořádat. Jakmile problém odstraníme, všechny, kteří jste se přihlásili a zadali do přihlášky svůj e-mail, budeme kontaktovat. Informaci samozřejmě zveřejníme i zde na webu, rozešleme i emailingem. Času je naštěstí docela dost, už vzhledem k tomu, že byl termín pro podání prodloužen do 15. června 2020. Děkujeme za pochopení. H. Dufková a spol.

Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje o měsíc do 15. června

Datum: 27. 3. 2020

Ministr zemědělství Miroslav Toman prodloužil termín příjmu tzv. Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Žadatelé tak získají více času na přípravu příslušných žádostí a zajištění podkladů v současné omezené krizové situaci. Na základě Jednotných žádostí se zemědělcům vyplácejí hlavní zemědělské dotace, ročně tak získají více než 30 miliard korun.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)

Datum: 25. 3. 2020

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ LFA (žádosti v rámci závazkového opatření), LFA (žádosti v rámci jednoletého opatření), ANC, PPO, SAPS, PVP (TOP-UP), VCS, Greening, Mladý zemědělec, NATURA 2000 na zemědělské půdě, WELFARE, Restrukturalizace a přeměna vinic, Investice v rámci SOT s vínem, PUZČ (HRDP i PRV), Lesnictví (HRDP, PRV), Lesnictví 2014 – 2020, LESO-ENVI, Zachování PTHS, Genofond a NATURA 2000 v lesích.

Předdotační webinář - Ing. Jaroslava Šamsová

Datum: 23. 3. 2020

Vzhledem k situaci jsou zrušené všechny semináře k Jednotné žádosti v letošním roce. Krajská agrární komora, potažmo Okresní agrární komora Chomutov ve spolupráci s MAS Sdružení Západní Krušnohoří, se rozhodla pro zájemce uspořádat semináře formou "webinářů". Lektorkou je Ing. Jaroslava Šamsová. Webinář je on-line forma semináře, kdy přednášející je v on-line kontaktu s jeho účastníky přes internet. Lze použít stolní počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon. Bude k dispozici klasická prezentace, kterou bude lektorka ústně komentovat (proto je lepší být připojený u zařízení, kde bude prezentace čitelná, což ale může být i mobilní telefon). Abyste slyšeli, je třeba mít sluchátka nebo zapnutý reproduktor. Funkční kamera je fajn, ale není bezpodmínečně nutná. Posluchači mohou během přednášky klást on-line svoje dotazy (podmínkou je funkční mikrofon). Semináře je možné se zúčastnit se on-line v reálném čase v reálném čase jeho konání nebo si následně pustit ex-post (pokud nezradí technika) .

Ministr Toman: Přijímáme opatření na pomoc zemědělcům, prodlužujeme například termíny u projektů a žádostí, omezujeme a zjednodušujeme kontroly

Datum: 20. 3. 2020

Ministr Toman: Přijímáme opatření na pomoc zemědělcům, prodlužujeme například termíny u projektů a žádostí, omezujeme a zjednodušujeme kontroly

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2020

Datum: 17. 3. 2020

Informace v Průvodci jsou platné pro rok 2020 stávajícího období Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 (SZP). Navíc jsou již v příručce uvedeny také změny u požadavků nebo v jejich hodnocení, které nabydou platnosti až v následujícím roce, ale je vhodné, aby zemědělci o nich již nyní věděli a mohli se na jejich účinnost připravit. Příručka nebude v letošním roce vydávána v tištěné formě a ani distribuována na regionální pracoviště SZIF.

Informace pro žadatele o platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a AEKO a EZ

Datum: 16. 3. 2020

Dne 15. 3. 2020 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 64/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády. Součástí novely je také změna podmínek pro poskytování kompenzační platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a navazují na úpravy v opatření AEKO a EZ, kde nově dochází k odpočtům v oblastech Natura 2000 na z.p. na území národních parků (NP).

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů

Datum: 26. 2. 2020

Včera, 25. února 2020, SZIF vydal tiskovou zprávu o tom, že od tohoto data jsou vydávána rozhodnutí k dotacím na Ošetřování travních porostů v rámci AEKO.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2020

Datum: 23. 1. 2020

V příloze najdete celou tiskovou zprávu o výši směnného kurzu pro výpočet dotací v roce 2020

Informace pro žadatele AEKO a EZ

Datum: 20. 1. 2020

Tisková zpráva ze dne 16. ledna 2020 ke změnám v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a v opatření Ekologické zemědělství

SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu

Datum: 2. 12. 2019

Praha 2. prosince 2019 – Od 22. října vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 70% zálohu na nejrozšířenější zemědělskou dotaci – SAPS a k dnešnímu dni už bylo mezi zemědělce rozděleno přes 7,4 miliardy korun. Nyní začala platební agentura žadatelům posílat doplatky.

Deklarace chovu koní 2019

Datum: 25. 9. 2019

Jak letos správně deklarovat pro účely Jednotné žádosti 2019 popisuje SZIF v přiloženém letáku.

Informace pro žadatele AEKO a EZ k přechodnému období

Datum: 17. 9. 2019

Ukončení příjmu žádostí o zařazení do AEKO a EZ a možnosti vstupu do navazujících zkrácených závazků. Vzhledem k ukončování programového období 2014-2020 nebude od roku 2020 umožněno podávat žádosti o zařazení do 5 letých závazků Agroenvironmentálně-klimatických opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a žádosti o zařazení do 5 letých závazků opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Předdotační seminář na Chomutovsku

Datum: 5. 4. 2019

Již tradiční předdotační seminář pro zemědělce před podáním Jednotné žádosti se na Chomutovsku uskuteční letos 23. dubna od 10 hodin. Místo ještě upřesníme na základě avizovaného zájmu. Lektorkou je ing. Jaroslava Šamsová. Zájemci o účast, přihlaste se, prosím, on - line formulářem - viz dále.

SZIF vydává rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření

Datum: 18. 3. 2019

Praha 18. března 2019 – Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na další tři podopatření Agroenvironmentálně-klimatického opatření. Jedná se o podporu na Integrovanou produkci ovoce, zeleniny a révy vinné. Celkem je pro tyto žadatele připraveno 361 milionů korun.

Sazba na plochu za rok 2018

Datum: 4. 12. 2018

Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 388,15 korun na hektar.

Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. ledna 2019

Datum: 19. 11. 2018

1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela č.126/2018 Sb. k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.

Kvůli suchu je možné vynechat druhou seč nebo pastvu

Datum: 22. 10. 2018

Vzhledem k letošnímu suchu je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO) do podopatření ošetřování travních porostů nebo zařazených do opatření Ekologické zemědělství (EZ), podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci, a to suchem.

Ministr Toman schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018

Datum: 18. 10. 2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 2018. Obojí oproti minulému roku vzroste. V letošním roce budou vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.

Deklarace chovu koní

Datum: 15. 10. 2018

jestliže jste v letošním roce požádali o dotaci na travní porosty v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), Ekologického zemědělství (EZ), Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC) či Platby pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO) a současně jste chovali v kontrolním obdobní od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 koně, platí pro Vás povinnost doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu Fondu elektronickou Deklaraci chovu koní 2018 (dále jen DCHK), jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství.

Vzhledem k suchu je za určitých podmínek možné dřívější pokosení ploch zařazených v titulu Ochrana chřástala polního

Datum: 10. 8. 2018

V souvislosti se suchem, které zasáhlo Česko, se na ministra zemědělství Miroslava Tomana obrátily nevládní organizace s požadavkem povolit dřívější pokosení pozemků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, a to na základě institutu ohlášení zásahu vyšší moci.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018

Datum: 3. 8. 2018

S ohledem na extrémní počasí vydal SZIF tiskovou zprávu s informací, jak postupovat

Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha

Datum: 19. 7. 2018

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo informaci pro ekologické zemědělce (TZ ze dne 18.7.2018)

Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

Datum: 17. 7. 2018

tisková zpráva MZe ze dne 16.7.2018

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

Datum: 2. 3. 2018

První březnový den začíná Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu
rozvoje venkova 2014–2020. O dotaci si zažádalo přes 4 tisíce zemědělců, mezi které
bude vyplaceno přibližně 1,4 miliardy korun.

Směnný kurz

Datum: 22. 1. 2018

Směnný kurz pro rok 2018, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.
Směnným kurzem pro výpočet sazeb u dotací, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2018, platí směnný kurz 25,535 CZK/EUR.

ANC - PREZENTACE MZe (k redefinici LFA)

Datum: 4. 1. 2018

Prezentace MZe. Vkládáme pro Vaši informaci. Za zajímavost stojí si prezentaci prohlédnout. Zjednodušeně řečeno - jsou v ní uvedeny navrhované podmínky pro platby LFA od roku 2018 i navrhované sazby.

Ministr Jurečka schválil sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2017

Datum: 1. 12. 2017

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Ministerstvo zemědělství na podporu citlivých sektorů, kromě dobrovolné podpory vázané na produkci, poskytne v rámci přímých plateb dalších 732 mil. korun.

SZIF vydává rozhodnutí na další dvě dotace

Datum: 30. 11. 2017

Státní zemědělský intervenční fond začíná ode dneška vydávat rozhodnutí k dotaci na cukrovou řepu a následně od 4. prosince na LFA. O tyto podpory žádali zemědělci prostřednictvím letošní Jednotné žádosti. Na LFA bude mezi žadatele rozdělena částka téměř 2,4 miliardy korun, na cukrovou řepu 433 milionů.

SZIF začíná vyplácet dotaci k Jednotné platbě na plochu

Datum: 2. 11. 2017

Nejrozšířenější zemědělská dotace se už dostává ke svým příjemcům. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začala v pondělí 30. října vydávat rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu – SAPS a současně s ním vyplácí 70% zálohu. Letošní sazba je 3 377,73 korun na hektar.

Deklarace chovu koní

Datum: 24. 10. 2017

Jestli někdo ještě nemáte odeslanou Deklarací chovu koní a potřebujete ji odeslat, nabízíme její odeslání (přes portál Farmář). V případě potřeby a zájmu mě kontaktujte (dufkova@kakuk.cz)nejpozději do pátku 27. října. Nutný přístup na portál Farmáře.

Sazby přímých plateb pro rok 2017

Datum: 24. 10. 2017

Ministerstvo zemědělství stanovilo pro rok 2017 sazby přímých plateb. Mimořádně budou z důvodu sucha letos také vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.

Deklarace chovu koní do 31.10.2017

Datum: 17. 10. 2017

Připomínáme!!
Nedoručí-li žadatel pro dotační rok 2017 na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 2017 včetně elektronického opisu registru koní, nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat!
Pro opatření Ekologické zemědělství zároveň platí, že žadatel musí mít na hospodářství, na kterém chová koně a které deklaruju na Deklaraci chovu koní, evidovaný v IZR ekologický statut pro druh koňovití.

Zpráva o změnách v greeningu

Datum: 28. 8. 2017

Evropský parlament dne 14. 6. 2017 schválil nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 15. 2. 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 639/2014 (delegovaný akt), jenž podstatným způsobem upravuje pravidla greeningu, konkrétně ploch v ekologickém zájmu (EFA). Změny, které delegovaný akt přináší, budou v ČR účinné od roku 2018.

Nápočty KBTPM, popřípadě ovcí a koz

Datum: 18. 8. 2017

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko v těchto dnech rozesílá nápočty krav bez tržní produkce mléka, případně ovcí a koz.
Podepsané je nutné doručit na OPŽL SZIF nejdéle do 2. října 2017.

Nový kalendář - důležité termíny v rámci opatření JŽ

Datum: 11. 7. 2017

Nový kalendář - praktický nástroj pro žadatele Jednotných žádostí

Příručka co dělat v případě kontrol na místě

Datum: 7. 4. 2017

kontroly na místě

Zveřejněny metodiky k Jednotné žádosti, platné pro rok 2017

Datum: 26. 3. 2017

Metodiky platné pro rok 2017 jsou k dispozici pod záložkou Nařízení a metodiky k Jednotné žádosti

Novela Nařízení vlády pro přímé platby

Datum: 16. 3. 2017

Nařízení vlády č. 50/2015 pro přímé platby bylo novelizováno nařízením vlády č. 423/2016, které vstoupila v platnost dne 1.1.2017.

Nové nařízení pro systém kontrol podmíněnosti

Datum: 16. 3. 2017

Dne 27. 2. 2017 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno nové nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor s účinností od 1. března 2017.

Uvedené nařízení vlády zcela ruší nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, nově upravuje systém hodnocení kontrolních zjištění a sankcí. V přílohách nařízení vlády jsou definovány jak kontrolované požadavky a standardy, tak hodnotící tabulky.

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na podopatření Ošetřování travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření a také na Podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu

Datum: 6. 3. 2017

Praha 6. března 2017 – Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí k platbám hned na dva dotační tituly. Jedním z nich je podopatření Ošetřování travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření, druhým pak Produkce brambor určených pro výrobu škrobu. Zemědělci o tyto podpory žádají prostřednictvím Jednotné žádosti.
Na ošetřování travních porostů by mělo být vyplaceno 2,9 miliardy korun, pro žadatele o podporu škrobových brambor je vyčleněno téměř 85 milionů korun.

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na ekologické zemědělství a také na chov banhnic a koz

Datum: 27. 2. 2017

Dnešní datum je významné hned pro dvě skupiny zemědělců.
Jak pro žadatele o podporu na dotační titul Ekologické zemědělství, tak i pro chovatele bahnic a koz. Dnes totiž začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. Zároveň SZIF vydává rozhodnutí na již zmíněný dotační titul, jímž je podpora chovu dvou živočišných komodit, a to bahnic a koz. Na Ekologické zemědělství by mělo být vyplaceno přibližně 1,3 miliardy korun, na bahnice a kozy bylo vyčleněno přes 76 milionů korun.

OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ!! Ministerstvo zemědělství opětovně upozorňuje na změnu posuzování včasnosti hlášení o narození, přemísťování a úhynech zvířat zasílaných pověřené osobě

Datum: 31. 1. 2017

V souladu s pravidly EU se od 1. 1. 2017 mění posuzování včasnosti hlášení, které náleží mezi požadavky Kontroly podmíněnosti. Tato změna se promítne i do posuzování požadavku pro hodnocení způsobilosti u plateb na skot, ovce, kozy a do posuzování včasnosti hlášení v rámci národních kontrol prováděných Českou plemenářskou inspekcí (ČPI).

Připomínka - Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

Datum: 29. 8. 2016

Žadatel doručí na příslušný RO SZIF do 30. září 2016 doklady z ústřední evidence prokazující stav chovaných krav bez tržní produkce mléka, včetně identifikačních čísel a data narození přežvýkavců a nápočet VDJ. Tyto doklady obdrží žadatel od ČMSCH.

Důležité změny oproti roku 2015

Datum: 19. 4. 2016

Z předdotačního semináře

Prezentace ze semináře k Jednotné žádosti pro rok 2016

Datum: 19. 4. 2016

Prezentace ze semináře k Jednotné žádosti pro rok 2016

Nabízíme opět pomoc s podáním Jednotné žádosti

Datum: 19. 4. 2016

Stejně jako v předchozích letech Vám nabízíme pomoc s podáním Jednotné žádosti. Podávat lze elektronicky z Portálu farmáře, bez nutnosti jezdit do ÚL a to včetně provedení změn v LPIS. Kontakt: info@kakuk.cz, kontaktní formulář, tel. 737 177 432.

SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016

Datum: 11. 4. 2016

Praha, 8. dubna 2016 – Ode dneška mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2016. Start příjmu žádostí se zatím nebude týkat dotačních titulů souvisejících s chovem hospodářských zvířat, jejich příjem bude možný od 15. dubna. Řádný termín pro podávání Jednotné žádosti 2016 je do 16. května 2016.

RSS output

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů