Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Informace k novele nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o přímých platbách

Dne 23. 12. 2020 bylo ve Sbírce zákonů č. 566/2020 Sb., částce 233, zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. přináší především změny týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu, tzv. EFA. Díky nové úpravě v § 14 je do ploch využívaných v ekologickém zájmu umožněno započítat všechny ochranné pásy, které jsou zahrnuty v rámci podmíněnosti dle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde tedy např. o pásy protierozní v DZES 5 nebo pásy dělící monokultury v DZES 7d. Zemědělcům tímto bude umožněno uplatnit v rámci EFA další ochranné pásy a je tak předpoklad pro posílení environmentálních aspektů hospodaření. Zároveň se upřesňuje podmínka k založení pásu podél hranice DPB, čímž může být do EFA započtený i pás založený mezi dílčími plochami plodin.

Další změna spadající pod problematiku ploch využívaných v ekologickém zájmu se týká požadavku na zákresy ploch s meziplodinami v § 17, kdy je nově požadováno v zákresech označit, zda se jedná o letní či ozimou variantu.

V rámci nových úprav je rovněž vhodné upozornit na rozšíření seznamu způsobilých plemen skotu pro Podporu na chov telete masného typu, kdy je v příloze č. 10 k nařízení vlády přidáno plemeno česká červinka.

Všechny výše uvedené úpravy jsou účinné od 1. 1. 2021.

V rámci nového nařízení vlády č. 50/2015 Sb., je však zapracována i úprava s odloženou účinností od 1. 1. 2022. Tato nová podmínka, kterou budou muset žadatelé o přímé platby od roku 2022 plnit, je povinnost mít zřízený přístup do tzv. Portálu farmáře, což je informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Nově zavedený požadavek vychází ze základní změny v nastavení Společné zemědělské politiky v budoucím programovém období, a je proto nutné, aby si všichni žadatelé přístup na Portál farmáře u SZIF zajistili a naučili se v tomto informačním systému pracovat.

Příloha: 566/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskyto... (zakonyprolidi.cz)

Přílohy

Tisková zpráva

Informace_k_novele_narizeni_vlady_c_50_2015_Sb_o_primych_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,66 kB
Datum vložení: 10. 3. 2021 11:33
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2021 11:54
Autor: Ing. Hana Dufková

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0