Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Nezasetí ozimé varianty meziplodin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního ve vyjmenovaných okresech

Informace žadatelům, kteří mají povinnost v rámci opatření Greening do 6.9.2020 zasít ozimou variantu meziplodin.

Na základě tiskové zprávy, která byla dne 21.8.2020 zveřejněna na webu SZIF sdělujeme, že v případě, kdy se žadatele dotkne zásah vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního a nezasetí ozimé varianty meziplodiny, muže tuto skutečnost oznámit SZIFu na příslušném formuláři Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností. Formulář je přílohou tohoto e-mailu.

Dne 20.8.2020 zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) doporučení  k nezakládání meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření hraboše polního. Současně byly vymezeny nejpostiženější území s výskytem hraboše polního na úrovni jeho prahu škodlivosti nebo vyšší a to okresy: Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník a Ústí nad Orlicí, ve kterých bylo od 1.7. do 14.8.2020 potvrzeno alespoň 5x dosažení či překročení 5násobku prahu škodlivosti, tj. že ÚKZÚZ potvrdil tyto extrémní výskyty alespoň na 5 lokalitách.

Z výše uvedených důvodů je možné, v těchto vyjmenovaných okresech, jako preventivní opatření ke snížení extrémního výskytu hraboše ponechat plochy bez osetí ozimou variantou meziplodiny. V případě uplatnění ohlášení vyšší moci na tuto variantu, musí být podáno ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – nezasetí ozimé varianty meziplodiny a to před konečným termínem pro založení porostu (tedy do 6. září 2020) Toto ohlášení vyšší moci může být podáno pouze na díly půdních bloků, které se nacházejí v daných okresech.

Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel dokládat zveřejněné doporučení ÚKZÚZ k nezakládání  meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření hraboše polního.

Zde je, toto vytisknout a přiložit k ohlášení vyšší moci: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ukzuz-2012-2014/x2020_doporuceni-hrabos-meziplodiny.html

U okresů, které nejsou výše vymezeny, platí povinnost založit porost ozimé varianty meziplodiny. V případě, že meziplodina nevzejde, může žadatel podat ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, které bude doloženo Odborným posouzením o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního na předmětném DPB vydané ÚKZUZ. 

zdroj: mail SZIF, OPŽL Litoměřice

Datum vložení: 24. 8. 2020 14:46
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2020 14:49
Autor: Ing. Hana Dufková

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0