Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Prohlášení krajské agrární komory Ústeckého kraje

Krajská agrární komora projednala na svém jednání dne 16.9.2020 v Litoměřicích průběh a výsledky žní v Ústeckém kraji a stav porostů zakládaných a již zasetých na hospodářský rok 2020-2021.

Předseda KAK ÚK konstatoval, že úroda roku 2020 byla v hlavních pěstovaných komoditách tj. pšenice ozimá, ječmen jarní a řepka ozimá nejhorší za uplynulých 10 let a je hluboko pod průměrným výnosem ČR. Na této skutečnosti se podílí částečně již třetím rokem trvající nedostatek srážek a vyšší teplota v rozhodném období, ale především kalamitní a zničující výskyt hraboše polního.

Ztráty ze sklizně 2020 dosahují vlivem tohoto hlodavce dle jednotlivých lokalit u obilovin 30-80%, což představuje celokrajský výpadek v tržbách zemědělců více než půl miliardy korun českých. Řada zemědělských podniků Ústeckého kraje bez ohledu na formu podnikání se dostala do velmi svízelné finanční situace, která je ještě umocněna tím, že hraboš v tomto období silně poškodil nebo již zcela zdevastoval nově založené porosty řepky, nadále poškozuje porosty cukrové řepy, krmných plodin atd. Mnozí zemědělci proto zvažují, zda vůbec provést osev ozimých obilovin.

KAK ÚK respektuje nařízení vydané ÚKZUZ o mimořádném použití přípravků na ochranu rostlin při řešení kalamitního výskytu hraboše polního, ale označuje jej za nedostatečná, zdlouhavá a situaci v podstatě neřešící. KAK ÚK přesto považuje UKZUZ za jediný kompetentní orgán při ověřování poškození porostů a následných kontrolách povolených aplikací rodenticidů. V souvislosti s tím KAK UK rovněž upozorňuje, že v demokratických zemích vyspělého světa není běžným jevem, aby různé samozvané instituce tzv. ochránců přírody volně vstupovaly na soukromé pozemky jednotlivých zemědělských subjektů a s podporou médií vytvářely neobjektivní obraz českého zemědělství.

KAK ÚK také konstatuje, že spotřeba pesticidů, ale i strojených hnojiv se v ČR pohybuje ve srovnání se „starými“ zeměmi EU na pouhých 50% účinné látky! Naprostá většina pesticidů používaných v zemědělství je ziskovým produktem nadnárodních společností a ani nejpoužívanější rodenticid STUTOX II. není výrobkem zemědělců. Navíc jeho použití podléhá přísné evidenci a kontrole.

KAK ÚK sděluje, že zemědělské farmy nebyly nijak odškodněny v souvislosti s COVID 19 a vyzývá proto kompetentní orgány MZe, ale i vedení AK ČR a jiné oprávněné instituce k diskuzi o řešení současné situace. Vzhledem k tomu, že poškození porostů hlodavci není možno pojistit u žádného pojišťovacího ústavu, považuje KAK ÚK za legitimní požadovat na státních orgánech kompenzace za neumožnění účinné ochrany soukromého vlastnictví.

Ing. Brožka Jaroslav
předseda KAK ÚK

Datum vložení: 22. 9. 2020 11:11
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2020 11:13
Autor: Ing. Hana Dufková

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem