Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Hraboš

Hraboš - aktualizovaná metodika pro podání žádosti o náhradu

Datum: 15. 1. 2021

Vlastníci (nájemci ) zemědělsky obhospodařované půdy mají dle ustanovení § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”) za splnění určitých níže uvedených podmínek nárok na náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření. Tato metodika vychází z příslušných právních předpisů a jednání na ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK”). Metodika je rozdělena ve vztahu ke škodám za rok 2020 a k budoucích škodám za rok 2021. Agrární komora doporučuje všem svým členům postupovat při podávání žádosti v souladu s touto metodikou.

Vyjádření k problematice náhrad za újmu od Agentury ochrany přírody a krajiny

Datum: 26. 11. 2020

Oficiální odpovědi na naše dotazy ohledně náhrad za újmu, které poskytla Agentura ochranu přírody a krajiny ČR.

Doporučení k žádostem o náhrady újmy, způsobené přemnoženým hrabošem

Datum: 25. 11. 2020

19. listopadu se sešlo představenstvo Okresní agrární komory pro okres Chomutov, aby se poradilo a sladilo postup, jak dál postupovat ve věci přemnoženého hraboše polního.

Mohla by k řešení pomoci diverzifikace - návrat produkce v živočišné výrobě?

Datum: 8. 10. 2020

Reportáž CNN Prima News

Zemědělci v Ústeckém kraji považují stav hrabošů za kritický

Datum: 4. 8. 2020

Zemědělci v Ústeckém kraji považují stav hrabošů za kritický. Na jednom hektaru pole je i 12 000 až 15 000 aktivních nor, přičemž za kalamitní výskyt tohoto hlodavce je považováno již 4000 aktivních nor. Ztráty způsobené přemnožením hraboše polního dosahují i 80 procent u pšenice a až 50 procent u řepky, řekl ČTK předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožka.

Výskyt hraboše polního v březnu 2020

Datum: 8. 4. 2020

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v březnu 10násobku prahu škodlivosti, i nadále se drží vysoko nad prahem škodlivosti. Tento stav představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvyšující se aktivitě hrabošů v jarním období. Nárůst populační hustoty hrabošů byl v březnu zaznamenán ve Středočeském, Olomouckém a zejména v Pardubickém kraji.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem