Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Doporučení k žádostem o náhrady újmy, způsobené přemnoženým hrabošem

19. listopadu se sešlo představenstvo Okresní agrární komory pro okres Chomutov, aby se poradilo a sladilo postup, jak dál postupovat ve věci přemnoženého hraboše polního.

  • Odškodnění bude možné žádat pouze na pozemky s výskytem sýčka obecného a sovy pálené. Na těchto pozemcích je ZAKÁZÁNA na základě zákonné ochrany druhů sýček obecný a sova pálená aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW. Aplikace je proto podmíněna předchozím povolením výjimky ze zákazu. Ten vydá/nevydá Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí na základě žádosti o povolení výjimky. Výčet pozemků je součástí přílohy zápisu „Informace k podmínkám aplikace rodenticidů…“.
  • K žádosti o povolení aplikace dle předchozího odstavce je třeba doložit kromě dalšího Doklad o kalamitním přemnožení hraboše polního v místě plánovaného zásahu a výčet dotčených půdních bloků.
  • Doklad o kalamitním přemnožení vydá na žádost zemědělce UKZUZ. Zemědělec podá podnět ÚKZUZ při řešení kalamitního přemnožení hraboše polního na podzim 2020. Tím UKZUZ zahájí správní řízení, na jehož konci je ze strany UKZUZ vydáno mimořádné rostlinolékařské opatření (MRO). Nelze zpětně. 
  • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životní prostředí, na základě žádosti zemědělce o výjimku  vydá/nevydá souhlas s aplikací. (Příklad z praxe: podnět na UKZUZ podán 9.9., vyjádření KÚ ÚK 10.10. 2020).
  • Jedná se o pozemky, které jsou vyjmenované na konci přiloženého dokumentu (Informace KÚÚK) . U těch pozemků, které jsou označeny *, je zapotřebí postupovat takto: „Katastrální území označená hvězdičkou zasahují do lovného teritoria pouze částí. Umístění konkrétního půdního bloku nebo pozemku uvnitř nebo vně lovného teritoria můžete ověřit zasláním emailu na adresu jandova.j@kr-ustecky.cz s následujícími údaji: identifikace hospodařícího subjektu (LPIS – ID), číslo čtverce, číslo DPB (dílu půdního bloku); případně název katastrálního území a parcelní číslo.“

Představenstvo Okresní agrární komory Ústeckého kraje důrazně doporučuje alespoň svým členům, aby si podklady pro podání žádosti o náhradu újmy, minimálně doklad od UKZUZ a vyjádření KÚ ÚK (podle předchozího odstavce), připravili již nyní a nevyčkávali až do února či března příštího roku.

V současné době ještě není známa metodika, jak se výše škod vypočte nebo zjistí a také některé technikálie žádosti o náhradu újmy jsou v řešení s MŽP. Jakmile budou známy další skutečnosti, budeme Vás informovat. Bez řádných podkladů ale žádost nebude možné podat. A ty si můžete zajistit již nyní.      

Přílohy

Informace k podmínkám aplikace rodenticidů.... (Krajský úřad Ústeckého kraje)

priloha_823917202_0_Ruz-2328_UKZUZ_hrabos.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 642,22 kB
Datum vložení: 25. 11. 2020 10:00
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2020 10:40
Autor: Ing. Hana Dufková

RSS output

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů