Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Vyjádření k problematice náhrad za újmu od Agentury ochrany přírody a krajiny

Oficiální odpovědi na naše dotazy ohledně náhrad za újmu, které poskytla Agentura ochranu přírody a krajiny ČR.

1. Vznik újmy
Zákaz aplikace rodenticidu je na lokalitách sýčka a sovy pálené (stejně jako křečka a sysla) hodnocen jako omezení přímo ze zákona, a to v podobě povrchového rozhozu i aplikace do nor. Hospodáři tedy nemusejí dodávat žádné rozhodnutí orgánu ochrany přírody.

Náhrada újmy se vyplácí pouze v situaci, kdy by, v situaci bez omezení ze strany ochrany přírody, bylo možné rodenticid v lokalitě aplikovat, nikoliv tedy na plochách s jiným omezením (ekologické zemědělství, vodohospodářské zákony apod.). Stejně tak je možné ji požadovat pouze za období, kdy bylo použití rodenticidu povoleno nařízením ÚKZÚZ.  

2. Přílohy k žádosti  náhradu újmy

a) + b) Náhrada újmy náleží podle zákona výhradně majiteli nebo nájemci pozemku, subjekty hospodařící bez právního vztahu k půdě na náhradu nárok nemají - proto je nutné doložit ke všem pozemkům vlastnictví (výpisem z KN) nebo nájemní (pachtovní) smlouvu.

c) Výši škody lze vypočítat porovnáním s výnosem z ploch v obdobných podmínkách bez omezení ve stejném roce, za který je žádána náhrada.  Pokud takové plochy (se srovnatelnou bonitou) nejsou k dispozici, je možné použít navrhované srovnání s průměrným výnosem ze zasažených ploch v předchozích letech.
Od získané částky je nutno odečíst náklady na aplikaci rodenticidu, o které by byl bez omezení zisk snížen.

Újma za poškození letos osetých ozimů by se měla žádat za rok 2021 (po vyhodnocení sklizně). Pokud by došlo k úplnému zničení porostu, je možno žádat už za rok 2020, ale pouze na úrovni zmařených nákladů vynaložených na osetí a ošetřování do doby zničení porostu (předpokládá se následné využití stejné plochy k jarní plodině).

V případě žádosti  za zákaz plošné (povrchové) aplikace je nutné přiložit potvrzení  ÚKZÚZ o kalamitním přemnožení hraboše na konkrétních pozemcích (bez toho by nebyla tato aplikace možná).
Vhodné jsou i další doklady potvrzující poškození porostu (např. fotografie), stejně podklady pro výpočet (výnosy  v předchozích letech, faktury apod.)

S pozdravem

Ing. Šárka Kopecká
Zemědělec

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Michalská 260/14, 412 01  Litoměřice
T: 951 424 309, M: 725 926 266
www.nature.cz

 

Datum vložení: 26. 11. 2020 14:35
Datum poslední aktualizace: 26. 11. 2020 14:38
Autor: Ing. Hana Dufková

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0