Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Výskyt hraboše polního v březnu 2020

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v březnu 10násobku prahu škodlivosti, i nadále se drží vysoko nad prahem škodlivosti. Tento stav představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvyšující se aktivitě hrabošů v jarním období. Nárůst populační hustoty hrabošů byl v březnu zaznamenán ve Středočeském, Olomouckém a zejména v Pardubickém kraji.

Březnová data z monitoringu výskytu hraboše polního v celostátním měřítku potvrzují pokles populací hrabošů (z únorového průměru 655 aktivních východů z nor/ha na 478 aktivních východů z nor/ha, tedy pokles o 27 %). Situace je i nadále srovnatelná s jarem 2019, kdy bylo v tuto dobu průměrně 513 aktivních východů z nor/ha. Přestože populační hustota hraboše celkově klesá, dosahuje současný celorepublikový průměr intenzity jeho výskytu téměř 10násobku jarního prahu škodlivosti, což stále představuje velmi vysoké riziko pro zemědělské porosty. Při této intenzitě výskytu hrabošů jsou ohroženy nejen porosty ozimů, ale i porosty jarních plodin, které představují šťavnatý, a tedy velmi atraktivní zdroj potravy. 

V současné době evidujeme nárůst populační hustoty hrabošů ve Středočeském, Olomouckém a zejména Pardubickém kraji, což potvrzuje předpoklad, že gradace hraboše může v tomto roce zasáhnout řadu okresů v Čechách. Stále platí, že nejohroženějším je kraj Jihomoravský. V ostatních krajích riziko naopak klesá či stagnuje. 

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je uvedena v grafu - viz odkaz níže.  

Zda se budou škody, způsobené hrabošem polním v loňském roce, opakovat, rozhodne až rozvoj jeho populací v průběhu měsíců května a června. Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu. 

Aktuální situaci kalamitního přemnožení hraboše polního je možné sledovat na Rostlinolékařském portálu v aplikaci Mapy výskytu nebo Aktuální výskyty v okrese. Pravidelné informace z vybraných okresů je možné zasílat i na e-mailovou adresu uživatele.

Další informace a zdroj:

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|domu|aktuality|rok:2020|detail:f6e546738d9cfbb07a7c9bfdc3db87d9

 

Datum vložení: 8. 4. 2020 13:02
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2020 13:09
Autor: Ing. Hana Dufková

RSS output

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů