Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Oznámení o spuštění databáze zvířat pro EZ

Vážená paní, vážený pane,
rád bych Vám touto cestou představil novou funkcionalitu Registru ekologických podnikatelů.
Jedná se o registr koncipovaný formou inzertního portálu, kde mohou podnikatelé v ekologickém zemědělství dobrovolně inzerovat svá zvířata.

Zavedení tohoto registru vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze
dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které nabude účinnosti od 1. 1. 2022. Toto nařízení v článku
26 udává členským státům povinnost zavést systém, jež umožní hospodářským subjektům
uvádějícím na trh ekologicky chovaná zvířata či ekologicky chované mladé jedince pocházející
z akvakultury, na dobrovolném základě a bezplatně zveřejňovat informace týkající se množství
zvířat, která jsou k dispozici (k prodeji) a to včetně všech ostatních chovatelsky významných
údajů. Ministerstvo zemědělství se rozhodlo tuto povinnost splnit formou představovaného
inzertního registru.
 
Cílem tohoto systému je vytvořit jednoduchý a v praxi použitelný nástroj, který bude spojovat
zájemce o ekologicky chovaná zvířata na jedné straně s nabídkou chovatelů těchto zvířat na
straně druhé. Editační část pro vytváření jednotlivých inzerátů je dostupná všem zemědělcům,
kteří jsou registrování v systému ekologického zemědělství, a to po přihlášení na stránkách
eagri.cz – portál farmář. Prohlížení jednotlivých inzerátů je dostupné široké veřejnosti.
Detailnější informace o tom, jak se systémem pracovat, najdete na webových stránkách
 
Zároveň bych Vás a Vaši organizaci chtěl poprosit o zpětnou vazbu a případné podněty jak
systém vylepšit či upravit. Našim cílem není pouze naplnit povinnosti vyplívající z legislativy,
ale vytvoření opravdu životaschopného systém, který bude pro farmáře a další podnikatele
v ekologickém zemědělství přínosem. Vaše podněty můžete směřovat přímo na vedoucího
oddělení ekologického zemědělství, pana Ing. Josefa Makovského Ph.D. nebo na email
 
S pozdravem
Ing. Petr Jílek
ředitel odboru
 
 

Přílohy

Dopis

priloha_843021749_1_59264_2020-MZE-18132_6 (003).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 469,09 kB
Datum vložení: 18. 11. 2020 9:07
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2020 9:12
Autor: Ing. Hana Dufková

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem