Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Aktuality

Chcete od nás dostávat informace?

Datum: 4. 9. 2018

Pokud jste od nás informace dostávali, ale už ne, tak je to tím, že jste asi neklikli na mail, kterým jste obnovovali souhlas se zasíláním mailů. Má to na svědomí GDPR. Zprávy můžete i tak znovu dostávat. Může je dostávat i každý další, kdo o to má zájem.

Databáze dostupných EZ zvířat

Datum: 20. 11. 2020

Nedávno jsme upozorňovali na vznik databáze EZ zvířat. V souvislosti s tím jste nás kontaktovali, že databázi nemůžete najít. Zde je do ní přímý odkaz.

Oznámení o spuštění databáze zvířat pro EZ

Datum: 18. 11. 2020

Vážená paní, vážený pane,
rád bych Vám touto cestou představil novou funkcionalitu Registru ekologických podnikatelů.
Jedná se o registr koncipovaný formou inzertního portálu, kde mohou podnikatelé v ekologickém zemědělství dobrovolně inzerovat svá zvířata.

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí

Datum: 11. 11. 2020

Poplatníci daně z nemovitých věcí si mohou od zdaňovacího období roku 2020 uplatnit nárok na osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona č. 338/1992 sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), podle kterého jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství.

Národní dotace - Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

Datum: 10. 11. 2020

Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 byl zpřesněním Zásad č.j. 53910/2020-MZE-18131 ze dne 29. 10. 2020 prodloužen z 31. 10. 2020 do 16. 11. 2020 včetně.

Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2021

Datum: 4. 11. 2020

Zemědělci a potravináři už mohou vyhledat na stránkách Ministerstva zemědělství (MZe) podrobné znění Zásad, které stanoví podmínky pro poskytování národních zemědělských dotací v letošním roce. V Zásadách najdou pravidla jednotlivých programů, podmínky a termíny příjmu žádostí.

Zobrazeno 1-5 ze 288

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem