Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Zprávy OAK Chomutov

Zobrazeno 1-30 ze 31

Pozvánka na shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 16. 9. 2022

Dovolte, abych Vás jménem představenstva OAK Chomutov pozvala na shromáždění delegátů.

Stavební záměr (stavba) "V487/488 – vedení 400 kV VER - VIT"

Datum: 8. 7. 2022

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Vjezd na R7 - žně - povolení (OAK Chomutov)

Datum: 13. 4. 2022

Pokud máte zájem jako každý rok o společné vyřízení vjezdu na R7, potom je nutné, abyste ing. Brožkovi (kancelář Agrocom Hrušovany) doručili vyplněnou žádost a plnou moc, opatřenou úředně ověřeným podpisem – v příloze – a to nejpozději do 20.dubna 2022.

Shromáždění delegátů 2021

Shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 2. 12. 2021

Shromáždění delegátů OAK Chomutov se uskutečnilo 2. prosince od 10 hodin v kulturním domě u hřiště.

Pozvánka na zasedání shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 15. 11. 2021

Zasedání shromáždění delegátů se uskuteční 2. prosince 2021 v Droužkovicích v kulturním domě U hřiště od 10 hodin.

Smutná zpráva

Datum: 8. 10. 2021

S lítostí oznamujeme, že po krátké nemoci zemřel ve středu 6. října 2021 ve věku 63 let pan Heinz Rott. Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 v 11 hodin v obřadní síni na hřbitově v Chomutově I.

OAK Chomutov - Vjezd na R7 - povolení

Datum: 8. 7. 2021

Vážení kolegové ,
sděluji vám, že pro ty, kteří žádali o povolení k vjezdu pomalých vozidel na silnici R7 v období žní, je k vyzvednutí Rozhodnutí Krajského úřadu v této věci. 

Smuteční oznámení - Vladimír Mrzílek

Smutná zpráva

Datum: 2. 7. 2021

S velkou lítostí oznamujeme zemědělské veřejnosti, že nás opustil pan Vladimír Mrzílek. Zemřel náhle ve čtvrtek 1. července 2021 ve věku nedožitých 77 let.
Poslední rozloučení s panem Mrzílkem se uskuteční v pátek 16. července 2021 ve 12 hodin v obřadní síni krematoria ve Vysočanech u Chomutova.

Vjezd na R7 - žně - povolení (OAK Chomutov)

Datum: 23. 4. 2021

Pokud máte zájem jako každý rok o společné vyřízení vjezdu na R7, potom je nutné, abyste ing. Brožkovi doručili vyplněnou žádost a plnou moc, opatřenou úředně ověřeným podpisem – v příloze – a to nejpozději do 10.května 2021.


Smutná zpráva

Datum: 7. 10. 2020

S lítostí oznamujeme, že nás opustil dlouholetý člen Okresní agrární komory Chomutov pan Jiří Dušek. Poslední rozloučení se koná ve středu 14. října v 11 hodin v kostele Panny Marie na hřbitově v Klášterci nad Ohří. Rodině upřímnou soustrast.

Kalamita hraboše polního neustává – zemědělci na Chomutovsku jsou zoufalí

Datum: 5. 10. 2020

Tisková zpráva – OAK Chomutov
Na svém pravidelném zasedání v Droužkovicích se dnes sešlo představenstvo Okresní agrární komory v Chomutově, aby zhodnotilo současnou situaci zejména ve vztahu k extrémnímu přemnožení hraboše polního.

Smutná zpráva

Datum: 27. 7. 2020

S lítostí oznamujeme, že 20. července náhle zemřel náš kolega pan Jan Trčálek. Poslední rozloučení se bude konat 31. července 2020 ve 12 hodin v obřadní síni na hřbitově v Chomutově. Smuteční oznámení je v přiloženém souboru.

Provoz na R7

Datum: 30. 6. 2020

po tradičním 6-ti nedělním boji s úřady se mi povedlo získat "Povolenky" k vjezdu na R7.
Žádám vás , abyste dodržovali podmínky stanovené k provozu - viz. 2.strana Rozhodnutí, zejména vybavili své stroje kopiemi a proškolili své pracovníky tak , aby nedocházelo ke komplikacím neb budeme žádat i v letech následujících.
Rovněž upozorňuji, že jízda po R7 je zpoplatněná!
Rozhodnutí jsou k disposici v sídle Agrocomu - Lažany 7.

Ing. Brožka Jaroslav
předseda Krajská agrární komora Ústeckého kraje

Členům OAK Chomutov

Datum: 5. 6. 2020

Dopis členům OAK Chomutov po jednání shromáždění delegátů dne 4. června 2020

OAK Chomutov - Shromáždění delegátů - pozvánka

Datum: 20. 5. 2020

Shromáždění delegátů OAK Chomutov se uskuteční dne 4. června 2020 v hospodě ve Všestudech, č.p. 22, od 10 hodin.
Pozvánka s programem a další poklady jsou v příloze.

Vjezd na komunikaci R7

Datum: 20. 5. 2020

Jako každoročně je zapotřebí před žněmi vyřídit povolení vjezdu na komunikaci R7. Žádáme, kdo o vyřízení povolení má zájem, aby do 27. května doručil předsedovi KAK ÚK ing. Jaroslavovi Brožkovi plnou moc k zastupování, která bude opatřena úředně ověřeným podpisem, a vyplněnou žádost. Oba formuláře jsou v příloze.

Okresní dožínky na Chomutovsku

Datum: 13. 7. 2019

I v letošním roce, stejně jako v loňském, připravujeme dožínky. Ty se uskuteční 31. srpna v obci Bílence. Přihlaste se s technikou do dožínkového průvodu. Průvod pojede okresem od cca 13 - 14 hodin.

Povolení k vjezdu na RK č.7

Datum: 14. 5. 2019

Vážení kolegové,
ječmeny začínají metat a tj. signál blížících se žní. Ty z vás , kteří chcete využívat i letos silnici RK 7 k převozu komodit do ZZN a.s. - Černovice žádám o vyplnění přiložené Žádosti včetně přílohy.

Předdotační seminář ve Všestudech - připomínka

Datum: 17. 4. 2019

Vážení kolegové ,

připomínám tradiční předdotační seminář k podání JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI na rok 2019 spojený s Valnou hromadou OAK Chomutov - v úterý 23. dubna. Zahájení je v 9.00 hod. ve VŠESTUDECH - jako vždy - v restauraci u pana Kejře.
Upozorňuji Vás , že opět dochází k poměrně závažným změnám ve výkladu některých pravidel týkajících se zejména Protierozních opatření a pěstování polních plodin v následujícím hospodářském roce 2019-2020 na blocích větších 30ha. Sankce za porušení pravidel jsou poměrně značné , takže ve vlastním zájmu věnujte tomuto tématu zvýšenou pozornost.
S pozdravem
Brožka

Shromáždění delegátů - pozvánka

Datum: 5. 4. 2019

Shromáždění delegátů OAK Chomutov proběhne v úterý 23. dubna od 9 hodin. Místo bude upřesněno. Následovat bude tradiční seminář k podávání Jednotné žádosti pro rok 2019. Lektorkou bude opět ing. Jaroslava Šamsová.

Seno - poptávka

Datum: 27. 7. 2018

ZOO Chomutov (lesopark) poptává seno. Kdo byste měl nazbyt a chtěl prodat, spojte se přímo se ZOO nebo kontaktujte ing. Jaroslava Brožku (603 205 477).

Okresní dožínky

Datum: 26. 7. 2018

se uskuteční 1. září odpoledne. Technika se bude podle předem naplánované trasy sjíždět z celého okresu, dojede v cca 15:30 - 16 hodin do Vrskmaně, odtud pak průvodem dojde na sportovní areál, kde se slavnost bude konat. Hospodáři bude předám dožínkový věnec a pak bude následovat dožínková zábava. Podrobnosti bude postupně zveřejňovat. Všichni jste srdečně zvání.

Přeprava komodit do ZZN RA - Černovice

Datum: 16. 5. 2018

Vážení kolegové,
blíží se období žňových prací a jako každým rokem i letos není vyřešena otázka přepravy komodit do ZZN RA - Černovice. Žádám vás proto o vyplnění předmětné žádosti a zaslání plné moci v termínu do 25.5.2018!!!!Zdraví
Brožka

Shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 6. 4. 2018

se uskuteční v pátek 20. dubna 2018 od 10 hodin ve Všestudech u Kejřů, č.p. 22, 50.4582122N, 13.5068636E.Od 11 hodin bude následovat tradiční seminář k podávání Jednotné žádosti v roce 2018. Lektorkou je ing. Jaroslava Šamsová. Seznámí Vás se změnami a novinkami pro letošní rok.

Zvláštní užívání silnice I/7 km 78 - 82

Datum: 3. 7. 2017

Dáváme na vědomí, že OAK Chomutov obdržela Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace - silnice I/7, označené jako silnice pro motorová vozidla v úseku exit 78 Staré Spořice - exit 82 Nové Spořice (obousměrně). Rozhodnutí si každý ze zemědělských podnikatelů, kteří o povolení zvláštního užívání prostřednictvím OAK Chomutov požádali, vyzvedne u předsedy ing. Brožky osobně. Povolení je vydáno na dobu od 1. července do 30. září 2017. Dopravní značení by mělo být nainstalováno snad tento týden.

Žádost o aktuální seznam dopravních prostředků pro udělení výjimky

Datum: 30. 5. 2017

V loňském roce byla povolena výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na rychlostní silnici R7 v úseku MÚK Spořice - MÚK Nové Spořice.
Po dlouhém jednání s KÚ se snad podařilo opětně pro naše dopravní prostředky zprovoznit silnici č.7 /Spořice-Nové Spořice/ během žňových prací. V příloze zasílám seznam strojů z loňského roku a žádám vás o okamžité odkontrolování a případné doplnění čí odstranění již nefunkčních strojů.
Zdraví
Jarda BrožkaInstrukce k užívání rychlostní silnice č. R7

Datum: 22. 7. 2016

Informace od předsedy ing. Jaroslava Brožky ohledně využívání silnice č. R7

Užívání silnice č. 7 v úseku Spořice - Nové Spořice

Datum: 18. 7. 2016

Vážení kolegové,

k 18. 7. nám bude umožnèno opětně využívat silnici č.7 v úseku Spořice - Nové Spořice. A to těm vozidlům, která byla nahlášená na OAK Chomutov.
Pokud potřebujete - ať už nové firmy nebo nová vozidla - zašlete, prosím, údaje ve formě - provozovatel (název / jméno a příjmení, adresa a IČ), typ vozidla a jeho registrační značka. zašlete na mail info@oakchomutov.cz, v kopii na bardjabrk@seznam.cz.

OAK Chomutov zveřejňuje účetní uzávěrku

Datum: 17. 4. 2016

Dokumenty účetní uzávěrky jsou k nahlédnutí v sekci OAK Chomutov pod odkazem Veřejné dokumenty.

Ukončení používání stránek www.oakchomutov.cz

Datum: 4. 4. 2016

Dnešním dnem, tj. od 4. dubna 2016, budeme nadále používat pro prezentaci OAK Chomutov tyto stránky.


Budete zde nacházet aktuální informace, včetně zápisů apod. Stávající stránky www.oakchomutov.cz již nebudeme aktualizovat.Zatím je nebudeme ale ani rušit.

Děkujeme za pochopení.

Zobrazeno 1-30 ze 31

RSS output

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů