Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Zprávy OAK Chomutov

Zobrazeno 1-30 ze 44

Předdotační školení - Jednotná žádost

Datum: 27. 3. 2024

Pozvánka - 11. dubna od 9:30 hodin. Místo bude na Chomutovsku, upřesníme podle počtu přihlášených.

Pozvánka - školení zákresů v LPIS, ukázka vedení evidencí

Datum: 21. 3. 2024

Zveme Vás na školení před podáním Jednotné žádosti ohledně zákresů v LPIS a také ohledně vedení evidencí na Portálu Farmáře.

Pozvánka - shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 1. 11. 2023

Shromáždění delegátů OAK Chomutov se uskuteční ve čtvrtek 9.listopadu 2023 od 10 hodin v Restauraci u rybníčku v Březně. Po skončení bude následovat společný oběd. Pozvánku najdete v příloze.

Vjezd na R7 - žně - povolení (OAK Chomutov)

Datum: 28. 4. 2023

Pokud máte zájem jako každý rok o společné vyřízení vjezdu na R7, potom je nutné, abyste ing. Jakubovi Bodnárikovi (kancelář Agrocom Hrušovany) doručili vyplněnou žádost a plnou moc, opatřenou úředně ověřeným podpisem – v příloze – a to nejpozději do 5.května 2023.

Pozvánka na shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 16. 9. 2022

Dovolte, abych Vás jménem představenstva OAK Chomutov pozvala na shromáždění delegátů.

Stavební záměr (stavba) "V487/488 – vedení 400 kV VER - VIT"

Datum: 8. 7. 2022

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Vjezd na R7 - žně - povolení (OAK Chomutov)

Datum: 13. 4. 2022

Pokud máte zájem jako každý rok o společné vyřízení vjezdu na R7, potom je nutné, abyste ing. Brožkovi (kancelář Agrocom Hrušovany) doručili vyplněnou žádost a plnou moc, opatřenou úředně ověřeným podpisem – v příloze – a to nejpozději do 20.dubna 2022.

Shromáždění delegátů 2021

Shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 2. 12. 2021

Shromáždění delegátů OAK Chomutov se uskutečnilo 2. prosince od 10 hodin v kulturním domě u hřiště.

Pozvánka na zasedání shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 15. 11. 2021

Zasedání shromáždění delegátů se uskuteční 2. prosince 2021 v Droužkovicích v kulturním domě U hřiště od 10 hodin.

Smutná zpráva

Datum: 8. 10. 2021

S lítostí oznamujeme, že po krátké nemoci zemřel ve středu 6. října 2021 ve věku 63 let pan Heinz Rott. Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 v 11 hodin v obřadní síni na hřbitově v Chomutově I.

OAK Chomutov - Vjezd na R7 - povolení

Datum: 8. 7. 2021

Vážení kolegové ,
sděluji vám, že pro ty, kteří žádali o povolení k vjezdu pomalých vozidel na silnici R7 v období žní, je k vyzvednutí Rozhodnutí Krajského úřadu v této věci. 

Smuteční oznámení - Vladimír Mrzílek

Smutná zpráva

Datum: 2. 7. 2021

S velkou lítostí oznamujeme zemědělské veřejnosti, že nás opustil pan Vladimír Mrzílek. Zemřel náhle ve čtvrtek 1. července 2021 ve věku nedožitých 77 let.
Poslední rozloučení s panem Mrzílkem se uskuteční v pátek 16. července 2021 ve 12 hodin v obřadní síni krematoria ve Vysočanech u Chomutova.

Vjezd na R7 - žně - povolení (OAK Chomutov)

Datum: 23. 4. 2021

Pokud máte zájem jako každý rok o společné vyřízení vjezdu na R7, potom je nutné, abyste ing. Brožkovi doručili vyplněnou žádost a plnou moc, opatřenou úředně ověřeným podpisem – v příloze – a to nejpozději do 10.května 2021.


Smutná zpráva

Datum: 7. 10. 2020

S lítostí oznamujeme, že nás opustil dlouholetý člen Okresní agrární komory Chomutov pan Jiří Dušek. Poslední rozloučení se koná ve středu 14. října v 11 hodin v kostele Panny Marie na hřbitově v Klášterci nad Ohří. Rodině upřímnou soustrast.

Kalamita hraboše polního neustává – zemědělci na Chomutovsku jsou zoufalí

Datum: 5. 10. 2020

Tisková zpráva – OAK Chomutov
Na svém pravidelném zasedání v Droužkovicích se dnes sešlo představenstvo Okresní agrární komory v Chomutově, aby zhodnotilo současnou situaci zejména ve vztahu k extrémnímu přemnožení hraboše polního.

Smutná zpráva

Datum: 27. 7. 2020

S lítostí oznamujeme, že 20. července náhle zemřel náš kolega pan Jan Trčálek. Poslední rozloučení se bude konat 31. července 2020 ve 12 hodin v obřadní síni na hřbitově v Chomutově. Smuteční oznámení je v přiloženém souboru.

Provoz na R7

Datum: 30. 6. 2020

po tradičním 6-ti nedělním boji s úřady se mi povedlo získat "Povolenky" k vjezdu na R7.
Žádám vás , abyste dodržovali podmínky stanovené k provozu - viz. 2.strana Rozhodnutí, zejména vybavili své stroje kopiemi a proškolili své pracovníky tak , aby nedocházelo ke komplikacím neb budeme žádat i v letech následujících.
Rovněž upozorňuji, že jízda po R7 je zpoplatněná!
Rozhodnutí jsou k disposici v sídle Agrocomu - Lažany 7.

Ing. Brožka Jaroslav
předseda Krajská agrární komora Ústeckého kraje

Členům OAK Chomutov

Datum: 5. 6. 2020

Dopis členům OAK Chomutov po jednání shromáždění delegátů dne 4. června 2020

OAK Chomutov - Shromáždění delegátů - pozvánka

Datum: 20. 5. 2020

Shromáždění delegátů OAK Chomutov se uskuteční dne 4. června 2020 v hospodě ve Všestudech, č.p. 22, od 10 hodin.
Pozvánka s programem a další poklady jsou v příloze.

Vjezd na komunikaci R7

Datum: 20. 5. 2020

Jako každoročně je zapotřebí před žněmi vyřídit povolení vjezdu na komunikaci R7. Žádáme, kdo o vyřízení povolení má zájem, aby do 27. května doručil předsedovi KAK ÚK ing. Jaroslavovi Brožkovi plnou moc k zastupování, která bude opatřena úředně ověřeným podpisem, a vyplněnou žádost. Oba formuláře jsou v příloze.

Okresní dožínky na Chomutovsku

Datum: 13. 7. 2019

I v letošním roce, stejně jako v loňském, připravujeme dožínky. Ty se uskuteční 31. srpna v obci Bílence. Přihlaste se s technikou do dožínkového průvodu. Průvod pojede okresem od cca 13 - 14 hodin.

Povolení k vjezdu na RK č.7

Datum: 14. 5. 2019

Vážení kolegové,
ječmeny začínají metat a tj. signál blížících se žní. Ty z vás , kteří chcete využívat i letos silnici RK 7 k převozu komodit do ZZN a.s. - Černovice žádám o vyplnění přiložené Žádosti včetně přílohy.

Předdotační seminář ve Všestudech - připomínka

Datum: 17. 4. 2019

Vážení kolegové ,

připomínám tradiční předdotační seminář k podání JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI na rok 2019 spojený s Valnou hromadou OAK Chomutov - v úterý 23. dubna. Zahájení je v 9.00 hod. ve VŠESTUDECH - jako vždy - v restauraci u pana Kejře.
Upozorňuji Vás , že opět dochází k poměrně závažným změnám ve výkladu některých pravidel týkajících se zejména Protierozních opatření a pěstování polních plodin v následujícím hospodářském roce 2019-2020 na blocích větších 30ha. Sankce za porušení pravidel jsou poměrně značné , takže ve vlastním zájmu věnujte tomuto tématu zvýšenou pozornost.
S pozdravem
Brožka

Shromáždění delegátů - pozvánka

Datum: 5. 4. 2019

Shromáždění delegátů OAK Chomutov proběhne v úterý 23. dubna od 9 hodin. Místo bude upřesněno. Následovat bude tradiční seminář k podávání Jednotné žádosti pro rok 2019. Lektorkou bude opět ing. Jaroslava Šamsová.

Seno - poptávka

Datum: 27. 7. 2018

ZOO Chomutov (lesopark) poptává seno. Kdo byste měl nazbyt a chtěl prodat, spojte se přímo se ZOO nebo kontaktujte ing. Jaroslava Brožku (603 205 477).

Okresní dožínky

Datum: 26. 7. 2018

se uskuteční 1. září odpoledne. Technika se bude podle předem naplánované trasy sjíždět z celého okresu, dojede v cca 15:30 - 16 hodin do Vrskmaně, odtud pak průvodem dojde na sportovní areál, kde se slavnost bude konat. Hospodáři bude předám dožínkový věnec a pak bude následovat dožínková zábava. Podrobnosti bude postupně zveřejňovat. Všichni jste srdečně zvání.

Přeprava komodit do ZZN RA - Černovice

Datum: 16. 5. 2018

Vážení kolegové,
blíží se období žňových prací a jako každým rokem i letos není vyřešena otázka přepravy komodit do ZZN RA - Černovice. Žádám vás proto o vyplnění předmětné žádosti a zaslání plné moci v termínu do 25.5.2018!!!!Zdraví
Brožka

Shromáždění delegátů OAK Chomutov

Datum: 6. 4. 2018

se uskuteční v pátek 20. dubna 2018 od 10 hodin ve Všestudech u Kejřů, č.p. 22, 50.4582122N, 13.5068636E.Od 11 hodin bude následovat tradiční seminář k podávání Jednotné žádosti v roce 2018. Lektorkou je ing. Jaroslava Šamsová. Seznámí Vás se změnami a novinkami pro letošní rok.

Zvláštní užívání silnice I/7 km 78 - 82

Datum: 3. 7. 2017

Dáváme na vědomí, že OAK Chomutov obdržela Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace - silnice I/7, označené jako silnice pro motorová vozidla v úseku exit 78 Staré Spořice - exit 82 Nové Spořice (obousměrně). Rozhodnutí si každý ze zemědělských podnikatelů, kteří o povolení zvláštního užívání prostřednictvím OAK Chomutov požádali, vyzvedne u předsedy ing. Brožky osobně. Povolení je vydáno na dobu od 1. července do 30. září 2017. Dopravní značení by mělo být nainstalováno snad tento týden.

Žádost o aktuální seznam dopravních prostředků pro udělení výjimky

Datum: 30. 5. 2017

V loňském roce byla povolena výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na rychlostní silnici R7 v úseku MÚK Spořice - MÚK Nové Spořice.
Po dlouhém jednání s KÚ se snad podařilo opětně pro naše dopravní prostředky zprovoznit silnici č.7 /Spořice-Nové Spořice/ během žňových prací. V příloze zasílám seznam strojů z loňského roku a žádám vás o okamžité odkontrolování a případné doplnění čí odstranění již nefunkčních strojů.
Zdraví
Jarda Brožka



Zobrazeno 1-30 ze 44

RSS output

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů