Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

PRV

Monitorovací zprávy

Datum: 22. 10. 2021

Dne 21. 10. 2021 byly do Portálu farmáře prostřednictvím direct mailu rozeslány Výzvy k odevzdání Monitorovacích zpráv.
Na základě podmínek Pravidel, kdy Monitorovací zpráva je povinnou přílohou po proplacení projektu, Vás tímto žádáme o zaslání tohoto dokumentu prostřednictvím Portálu Farmáře.

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 13. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Datum: 22. 9. 2021

Dne 21. září 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 13. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020).

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu

Datum: 4. 6. 2021

Dne 31. 5. 2021 byla podepsána změna Pravidel, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
(dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí.

12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Datum: 21. 4. 2021

Dne 20. 4. 2021 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí.

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 – povinnost zápisu do Evidence skutečných majitelů

Datum: 11. 9. 2020

Upozorňujeme žadatele, kteří budou žádat o dotaci v rámci 11. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova na podmínku týkající se zápisu do Evidence skutečných majitelů.

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Datum: 9. 7. 2020

Dne 7. 7. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 11. kolo příjmu žádostí.

Pro 10. kolo Programu rozvoje venkova platí podmínka zápisu do evidence o skutečných majitelích

Datum: 16. 6. 2020

Pro žadatele, kteří budou žádat o dotaci v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV), platí podmínka týkající se zápisu do Evidence údajů o skutečných majitelích. Jedná se o operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí bude probíhat od 14. července do 4. srpna 2020.

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Datum: 5. 5. 2020

Dne 4. 5. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 10. kolo příjmu žádostí.

10. Kolo PRV se blíží

Datum: 17. 4. 2020

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Projektová opatření PRV 2014+ - doložení Monitorovacích zpráv

Datum: 10. 4. 2019

V minulém týdnu proběhla hromadná výzva k doplnění chybějících Monitorovacích zpráv za roky 2016 a 2017 a povinných příloh pro operaci Zahájení činnosti Mladých zemědělců (611) 2016 a 2017.
SZIF prosí, aby si příjemci dotace zkontrolovali, zdali mají všechny povinné přílohy doloženy.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří vyhlásilo 3. výzvu k podávání žádostí o dotaci v PRV

Datum: 1. 2. 2019

MAS Sdružení Západní Krušnohoří dnes vyhlásilo 3.výzvu k podávání žádostí o dotace v rámci Programu rozvoje venkova.

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Datum: 9. 8. 2018

Dne 8. 8. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 7. kolo příjmu žádostí.

SZIF připomíná - tisková zpráva

Datum: 18. 7. 2018

Informace pro žadatele 6. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Základní změny v Pravidlech pro 6. kolo, nejčastější chyby žadatelů

Datum: 1. 3. 2018

Stručný informační materiál pro žadatele je v příloze. Jarní kolo příjmu žádostí bude probíhat od 3. do 23. dubna 2018.Kromě dalšího budou vyhlášena opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců, Investice do nezemědělských činností, Podpora agroturistiky, Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Datum: 7. 2. 2018

Dne 6. 2. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 6. kolo příjmu žádostí.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Datum: 2. 2. 2018

Dne 31. 1. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pro 3. kolo příjmu žádostí a operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 2. kolo příjmu žádostí.

Informace ke zpřesnění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - operace 4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (5. kolo PRV)

Datum: 23. 10. 2017

METODIKA VÝPOČTU K HODNOCENÍ ASPEKTU EFEKTIVNOSTI

5. kolo Programu rozvoje venkova startuje

Datum: 9. 10. 2017

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od zítřka přijímá žádosti k 5. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Podzimní kolo podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, ale také inovace a projekty spolupráce za 3,2 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci jedenácti operací.

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Datum: 7. 8. 2017

Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 5. kolo příjmu žádostí.

Semináře k 5. kolu PRV

Datum: 24. 7. 2017

Kdy a kde se budou konat naleznete v příloze.

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Datum: 3. 3. 2017

Tisková zpráva SZIF - Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

PRV - 4. kolo

Datum: 21. 2. 2017

Od čtvrtého kola PRV a dále již nebude CSV RO Ústí nad Labem pořádat školení na toto téma. Důvodem je nízká účast na předešlých akcích.

Jako alternativa mohou sloužit školení MZe viz. příloha

PRV - 4. kolo - Pravidla pro žadatele pro jednotlivé operace

Datum: 20. 2. 2017

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

RSS output

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů